Harmonogram spotkań z rodzicami

L.p. Data/godzina Klasy Tematyka
1 27–29.09.2021 r.
godz. 16.00
I–III Wybory do Rady Rodziców. Przedstawienie wymagań edukacyjnych. Egzaminy. Organizacja pracy szkoły.
27–29.09.2021r.
godz. 16.00
IV–VIII
2. 17.11.2021 r.godz.16.00 I–III Informacja o wynikach nauczania.
18.11.2021 r.
godz.16.00
IV–VIII
3. 15.12.2021 r.
godz. 16.00
I–III Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.
16.12.2021 r.
godz. 16.00
IV–VIII
4. 09.02.2022 r.
godz. 16.00
I–III Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2021/2022.
10.02.2022 r.
godz. 16.00
IV–VIII
5. 20.04.2022 r.
godz. 16.00
I–III Informacja o wynikach nauczania. Organizacja egzaminów ósmoklasisty.
21.04.2022 r.
godz. 16.00
IV–VIII
6. 18.05.2022 r.
godz. 16.00
I–III Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.
19.05.2022 r.
godz. 16.00
IV–VIII

Wpłata na Radę Rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł za każde dziecko. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców. Możliwa jest płatność na raty.

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców Gminnego Zespołu Szkół
ul. Szkolna 1
24-120 Kazimierz Dolny
nr rachunku: 39 8731 0001 0007 6845 2000 0001

Szkolne Kasy Oszczędności

SKO czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to jedyny w Polsce program edukacji finansowej umożliwiający najmłodszym dzieciom poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce. Więcej informacji