Harmonogram spotkań z rodzicami

L.p. Data/godzina Klasy Tematyka
1 16.09.2020 r. godz. 16:00 I-III Wybory do Rady Rodziców.
Przedstawienie wymagań edukacyjnych.
Egzaminy.
Organizacja pracy szkoły.
22.09.2020 r. godz. 16:00 IV-VIII
2 17.11.2020 r. godz. 16:00 I-III Informacja o wynikach nauczania.
18.11.2020 r. godz. 16:00 IV-VIII
3 15.12.2020 r. godz. 16:00 I-III Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
oraz nagannymi z zachowania.
16.12.2020 r. godz. 16:00 IV-VIII
4 26.01.2021 r. godz. 16:00 I-III Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2019/2020
27.01.2021 r. godz. 16:00 IV-VIII
5 13.04.2021 r. godz. 16:00 I-III Informacja o wynikach nauczania.
Organizacja egzaminu ośmioklasisty
14.04.2021 r. godz. 16:00 IV-VIII
6 18.05.2021 r. godz. 16:00 I-III Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
oraz nagannymi z zachowania
19.05.2021 r. godz. 16:00 IV-VIII

Dokumenty do pobrania

Wpłata na Radę Rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 40 zł za każde dziecko. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców. Możliwa jest płatność na raty.

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców Gminnego Zespołu Szkół
ul. Szkolna 1
24-120 Kazimierz Dolny
nr rachunku: 39873100010007684520000001

Szkolne Kasy Oszczędności

SKO czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to jedyny w Polsce program edukacji finansowej umożliwiający najmłodszym dzieciom poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce. Więcej informacji