Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzu Dolnym – pdf

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kazimierzu Dolnym – doc


Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nowelizacji statutu – doc

Program wychowawczo-profilaktyczny – docx

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – pdf


Procedura bezpiecznego funkcjonowania Gminnego Zespołu Szkół

Załączniki do Procedury

Zarządzenie Dyrektora w sprawie Procedury bezpiecznego funkcjonowania


Przydział sal lekcyjnych w roku szkolnym 2020/2021


Zobacz także: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych