Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym

L.p. Data/godzina Rodzaj spotkania Tematyka
1. 18.09.2019 r. Godz. 16.00 Spotkanie ogólne.
Spotkanie z wychowawcami.
Wybory do Rady Rodziców.
Przedstawienie wymagań edukacyjnych.
Egzaminy.
Organizacja pracy szkoły.
2. 13.11.2019 r. Godz. 16.00 Spotkanie z wychowawcami. Informacja o wynikach nauczania.
3. 11.12.2019 r. Godz. 16.00 Spotkanie z wychowawcami. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.
4. 06.02.2020 r. Godz. 16.00 Spotkanie ogólne.
Spotkanie z wychowawcami.
Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2019/2020.
5. 16.04.2020 r. Godz. 16.00 Spotkanie z wychowawcami Informacja o wynikach nauczania.
Organizacja egzaminu ósmoklasisty.
6. 20.05.2020 r. Godz. 16.00 Spotkanie z wychowawcami Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.