Aktualny plan lekcji jest dostępny dla uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych i nauczycieli w dzienniku elektronicznym.