Janusz Raczkiewicz – dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
informatyka

Anna Wojtanowicz – zastępca dyrektora Gminnego Zespołu Szkół
wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

­­

Jerzy Arbuz
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

siostra Magda Borowiecka
katechetka

Iwona Budnik
edukacja wczesnoszkolna

Barbara Dzikoń
biblioteka

Anna Dzwonnik
język angielski

Anita Figura
wychowawca świetlicy

Małgorzata Gębala
fizyka, matematyka

Dorota Głos
matematyka, informatyka

Robert Górecki
wychowanie fizyczne

Kinga Horosiewicz
nauczyciel wspomagający

Małgorzata Józefacka
biblioteka

Lucyna Kowalczyk
przyroda, biologia

Grażyna Kozieł
edukacja wczesnoszkolna

Monika Kubiś-Arbuz
muzyka, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Kukier
pedagog

Agnieszka Kwiatek-Ostrach
chemia, biologia

Iwona Majewska
język polski

Wioletta Markowska
język polski

ksiądz Karol Mazurek
katecheta

Krzysztof Michalski
plastyka

Hanna Paruch
edukacja wczesnoszkolna

Monika Pielak
język niemiecki

Iwona Pisula
edukacja wczesnoszkolna

Marcin Pisula
historia, wiedza o społeczeństwie

Edyta Podrażka
język polski

Anna Podrażka
matematyka

Magdalena Saran
geografia

Agnieszka Skrzypczak
język angielski

Anna Stefanek
pedagog

Agnieszka Wawrzycka
edukacja wczesnoszkolna

Kamil Wydra
wychowanie fizyczne

Anna Zakiewicz
technika, matematyka

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Lidia Grabczak
główna księgowa

Jolanta Markowska
sekretarz szkoły

Joanna Fosiewicz
starszy specjalista

Małgorzata Mańka
starsza księgowa

Renata Suszek
starsza księgowa

Elżbieta Markowska
księgowa

Elżbieta Kuzioła
woźna

Marianna Lasota
woźna

Marian Jędruch
woźny