Informujemy, że w roku szkolnym 2018/19 wszyscy uczniowie z klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum otrzymują w szkole darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane uczniom na jeden rok szkolny we wrześniu.

Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii zaopatrują się w podręczniki we własnym zakresie.

Listy podręczników zamieszczamy poniżej:

Szkolny Zestaw Podręczników 2018-2019 – pdf

Szkolny Zestaw Podręczników 2018-2019 – docx