Temat projektu: Teatr grecki

Opiekun projektu: Anna Tuźnik

Cele projektu:

  • pogłębianie wiedzy o teatrze greckim,
  • konstrukcja tragedii greckiej,
  • funkcjonowanie pojęć antycznych w kolejnych epokach.

Uczniowie: Zofia Hemperek, Agnieszka Doraczyńska, Karolina Mitura, Ada Godziszewska, Daniel Fijoł.

Teatr grecki – prezentacja