Temat projektu: Kazimierz Dolny w obiektywie.

Opiekun projektu: Dorota Głos

Cele projektu:

  • zgłębienie wiedzy na temat miasta,
  • poszukiwanie i gromadzenie informacji z różnych źródeł,
  • rozwijanie zainteresowań informatycznych,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

Uczniowie: Zuzanna Bartocha, Paulina Czechowicz, Dominika Lewtak, Patrycja Szymańska, Anna Śmiech.

Forma prezentacji: wystawa.