Wpłata na Radę Rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł. za każde dziecko. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców. Możliwa jest płatność na raty.

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców Gminnego Zespołu Szkół
ul. Szkolna 1
24-120 Kazimierz Dolny
nr rachunku: 39873100010007684520000001

Do pobrania