SKO czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to jedyny w Polsce program edukacji finansowej umożliwiający najmłodszym dzieciom poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce.

PKO Bank Polski w ramach Szkolnych Kas Oszczędności niezmiennie od ponad 75 lat uczy najmłodszych oszczędzania i przedsiębiorczości. Celem programu jest:

  • propagowanie idei oszczędzania wśród najmłodszych,
  • wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,
  • praktyczna edukacja finansowa,
  • integracja środowisk szkolnych,
  • wypromowanie wśród dzieci pozytywnych nawyków względem: ekologicznego stylu życia, dbania o środowisko naturalne oraz działalności charytatywnej.

19 września 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie, a Gminnym Zespołem Szkół w Kazimierzu Dolnym w sprawie działania Szkolnej Kasy Oszczędności. Opiekunami SKO w Szkole są panie Hanna Paruch i Grażyna Kozieł. W ramach SKO otwierane i prowadzone będą rachunki SKO dla Szkoły, Rady Rodziców, Ucznia. Rachunki SKO konto dla ucznia otwierane i zarządzane są przez Opiekuna SKO, na podstawie oświadczenia przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego o przystąpieniu dziecka do SKO. Rachunek SKO konto dla ucznia umożliwia gromadzenie środków pieniężnych przez dzieci w wieku 6 – 13 lat będące członkami SKO oraz korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez PKO Bank Polski SA i udostępnionych dla SKO Konto dla Ucznia.

Wszelkich informacji o możliwości korzystania z programu SKO dla ucznia udzielą opiekunowie SKO panie Hanna Paruch i Grażyna Kozieł, nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

Więcej na stronie sko.pkobp.pl