14 października Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim, którzy pracują w szkole oraz tym, którzy są już na zasłużonym odpoczynku wyrazy podziękowania i uznania za Wasz trud w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży.

Wszystkiego dobrego!

[…] Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.
Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, ażeby stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu. […] Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój dom rodzinny kraj. […]

/Jan Paweł II – Łowicz 14.06.1999 r./

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w szkole w dniu 12 października:

W klasach I – III SP

W klasach IV -VIII SP i Gimnazjum