Obowiązek informacyjny – PDF (115 kB)

Klauzula informacyjna – PDF (109 kB)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego:

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – DOC (29 kB)
Wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 2 – DOC (30,5 kB)
Ewidencja udostępnionych nagrań z monitoringu

Załącznik nr 3 – DOC (26,5 kB)
Oświadczenie


Zobacz także: