Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

L.p.Termin spotkania, klasyTematyka
1.14.09.2023 r.
17:00 – kl. I-VIII
Wybory do Rady Rodziców. Przedstawienie wymagań edukacyjnych. Egzaminy. Organizacja pracy szkoły.
2.15.11.2023 r.
16:00 – kl. I-III
16.11.2023 r.
16:00 – kl. IV-VIII
Informacja o wynikach nauczania.
3.20.12.2023 r.
16:00 – kl. I-III
21.12.2023 r.
16:00 – kl. IV-VIII
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.
4.24.01.2024 r.
16:00 – kl. I-III
25.01.2024 r.
16:00 – kl. IV-VIII
Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2023/2024.  
5.17.04.2024 r.
16:00 – kl. I-III
18.04.2024 r.
16:00 – kl. IV-VIII
Informacja o wynikach nauczania. Organizacja egzaminów ósmoklasisty.
6.22.05.2024 r.
16:00 – kl. I-III
23.05.2024 r.
16:00 – kl. IV-VIII
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.

Zobacz także:
Kalendarz roku szkolnego