Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

L.p.Termin spotkania, klasyTematyka
1.21.09.2022 r.
16:00 – kl. I-VIII
Wybory do Rady Rodziców. Przedstawienie wymagań edukacyjnych. Egzaminy. Organizacja pracy szkoły.
2.17.11.2022 r.
15:30 – kl. I-III
17:00 – kl. IV-VIII
Informacja o wynikach nauczania.
3.15.12.2022 r.
15:30 – kl. I-III
17:00 – kl. IV-VIII
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.
4.09.02.2023 r.
15:30 – kl. I-III
17:00 – kl. IV-VIII
Podsumowanie I okresu roku szkolnego 2022/2023.  
5.20.04.2023 r.
15:30 – kl. I-III
17:00 – kl. IV-VIII
Informacja o wynikach nauczania. Organizacja egzaminów ósmoklasisty.
6.18.05.2023 r.
15:30 – kl. I-III
17:00 – kl. IV-VIII
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nagannymi z zachowania.

Zobacz także:
Kalendarz roku szkolnego