Wpłata na Radę Rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł na jedno dziecko, 40 zł na drugie dziecko, 30 zł na trzecie dziecko itd.

Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców Gminnego Zespołu Szkół
ul. Szkolna 1
24-120 Kazimierz Dolny
nr rachunku: 39 8731 0001 0007 6845 2000 0001