Jadłospis

Aktualny jadłospis

Kontakt

Spółdzielnia Socjalna „Kazimierzanka”
ul. Senatorska 25A
24-120 Kazimierz Dolny

Telefon: +48 795 592 216

E-mail: [email protected]

Nr konta: 94 2490 0005 0000 4530 7680 9683 (Alior Bank SA, Centrala)

Spółdzielnia Socjalna „Kazimierzanka” na Facebooku

Informacja o zasadach płatności za obiady uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 obiady szkolne w Spółdzielni Socjalnej „Kazimierzanka” będą wydawane na następujących zasadach:

 1. Opłaty za obiady dokonywane będą w systemie miesięcznym,
 2. Opłaty za obiad pobierane są „z góry”, do 30 dnia każdego miesiąca za miesiąc kolejny, z wyjątkiem września za który opłaty będą pobierane do dnia 09.09.2022 r.,
 3. Opłat można dokonywać gotówką lub kartą w stołówce szkolnej (Budynek GZS, ul. Szkolna 1, Kazimierz Dolny) lub przelewem na konto spółdzielni

  94 2490 0005 0000 4530 7680 9683
  Alior Bank SA Centrala, Warszawa, ul. Łopuszańska 38D

  Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka
  ul. Senatorska 25A
  24-120 Kazimierz Dolny

 4. W razie nieobecności dziecka w szkole, obiad należy odwołać w dniu nieobecności dziecka, poprzez SMS wysłany na numer telefonu 795 592 216 do godziny 8:30,
 5. Należność pobrana za obiad odwołany, przechodzi na poczet opłat za kolejny miesiąc (rodzic/opiekun dopłaca tylko różnicę w kwocie nadwyżki, a kwocie należnej za kolejny miesiąc),
 6. W razie niezgłoszonej nieobecności dziecka w szkole obiad jest pełnopłatny,
 7. Cena pełnego obiadu dla dziecka płaconego przez rodzica wynosi 8 zł,
 8. Obiady będą sprzedawane wyłącznie jak pełen zestaw obiadowy (obiady nie będą dzielone na zupę i drugie danie)
 9. Obiady będą wydawane w wyznaczonych dla danej grupy dzieci godzinach uprzednio ustalonych z pracownikami stołówki szkolnej.
 10. Dotyczy uczniów GZS

Istnieje możliwość odebrania obiadu na wynos przez ucznia lub rodzica/opiekuna. Obiad wydany będzie po lekcjach, z dopłatą 2 zł za jednorazowy pojemnik. W trakcie przerw między lekcjami obiady na wynos nie będą wydawane.

W razie jakichkolwiek pytań i uwag proszę o kontakt pod numerem telefonu 795 592 216 lub mailowo [email protected]

Z pozdrowieniami,
Spółdzielnia Socjalna Kazimierzanka