Sekretariat przyjmuje interesantów w godzinach od 8:00 do 14:00.

Sekretarz szkoły – pani Jolanta Markowska

 

Sekretariat prowadzi całokształt spraw administracyjnych szkoły.

Tutaj załatwiane są kwestie związane z:

  • zapisaniem dzieci do szkoły,
  • przeniesieniem ucznia do innej szkoły lub z innej szkoły,
  • grupowym ubezpieczeniem uczniów,
  • wydawaniem duplikatów świadectw szkolnych,
  • wystawianiem legitymacji szkolnych, duplikatów,
  • wystawianiem zaświadczeń o przebiegu nauki,
  • obsługą interesantów w różnych sprawach.