Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym
z dnia 22 stycznia 2024 r. (obowiązujący):

Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Procedura bezpiecznego funkcjonowania – koronawirus

Procedura bezpiecznego funkcjonowania Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym

Załączniki do Procedury bezpiecznego funkcjonowania

Zarządzenie Dyrektora w sprawie Procedury bezpiecznego funkcjonowania

Deklaracje

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki


Zobacz także: