Statut szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym – PDF (586 kB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym – DOC (489 kB)

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nowelizacji statutu – DOC (39,5 kB)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny – DOCX (54,1 kB)

Program wychowawczo-profilaktyczny – DOC (140 kB)

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – PDF (191 kB)

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – DOC (151 kB)

Procedura bezpiecznego funkcjonowania – koronawirus

Procedura bezpiecznego funkcjonowania Gminnego Zespołu Szkół – DOC (233 kB)

Załączniki do Procedury – DOC (179 kB)

Zarządzenie Dyrektora w sprawie Procedury bezpiecznego funkcjonowania:

Treść dokumentu – DOC (29 kB)

Skan dokumentu – PDF (1,3 MB)

Deklaracje

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach religii/etyki – DOC (25,5 kB)


Zobacz także: