Janusz Raczkiewicz
dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym, informatyka

Jerzy Arbuz
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Iwona Budnik
edukacja wczesnoszkolna

Barbara Dzikoń
biblioteka

Anna Dzwonnik
język angielski

Anita Figura
wychowawca świetlicy

Dorota Głos
matematyka, informatyka

Robert Górecki
wychowanie fizyczne

Kinga Horosiewicz
nauczyciel wspomagający

Małgorzata Józefacka
biblioteka

Grażyna Kozieł
edukacja wczesnoszkolna

Monika Kubiś-Arbuz
muzyka, wychowanie do życia w rodzinie

Agnieszka Kukier
pedagog

Agnieszka Kwiatek-Ostrach
chemia, biologia

Iwona Majewska
język polski

Wioletta Markowska
język polski

ksiądz Piotr Niedziela
katecheta

Monika Pielak
język niemiecki

Iwona Pisula
edukacja wczesnoszkolna

Marcin Pisula
historia, wiedza o społeczeństwie

Edyta Podrażka
język polski

Magdalena Saran
geografia, fizyka

Agnieszka Skrzypczak
język angielski

Anna Stefanek
psycholog

Agnieszka Wawrzycka
edukacja wczesnoszkolna

Anna Wojtanowicz
wychowanie fizyczne

Kamil Wydra
wychowanie fizyczne

Anna Zakiewicz
technika, matematyka

Pracownicy administracji i obsługi

Lidia Grabczak
główna księgowa

Jolanta Markowska
sekretarz szkoły

Joanna Fosiewicz
starszy specjalista

Jolanta Czerwiec
starszy księgowy

Martyna Miłosz
starszy księgowy

Joanna Araucz
woźna

Jolanta Górecka
woźna

Dorota Kozak

woźna

Irena Matras
woźna

Joanna Załuska
woźna

Piotr Kowalski
konserwator