Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. – Ferie zimowe

28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

14-16 maja 2024 r. – Egzamin ósmoklasisty

30 maja 2024 r. – Boże Ciało

21 czerwca 2024 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z § 5 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Dodatkowymi dniami wolnymi (dla uczniów klas I–VIII) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym są:

20 października 2023 r.

2-3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

14-16 maja 2024 r. (dla uczniów klas I-VII)

31 maja 2024 r.


Zobacz także:
Harmonogram spotkań z rodzicami