Kalendarz roku szkolnego

1 września 2022 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

16-29 stycznia 2023 r. – Ferie zimowe

6-11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

23-25 maja 2023 r. – Egzamin ósmoklasisty

23 czerwca 2023 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z § 5 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Dodatkowymi dniami wolnymi (dla uczniów klas I–VIII) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym są:

13 października 2022 r.

14 października 2022 r.

31 października 2022r.

2 maja 2023 r.

23-25 maja 2023 r. (dla uczniów klas I-VII)

7 czerwca 2023 r.

9 czerwca 2023 r.


Zobacz także:
Harmonogram spotkań z rodzicami