Rada Rodziców dziękuje Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie po raz pierwszy stoiska na 24. Święto Jesieni. Szczególne podziękowania dla dyrekcji, rodziców, nauczycieli i młodzieży która godnie reprezentowała szkołę.