Działania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu Dolnym w ramach Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego, który odbył się w roku szkolnym 2001/2002.