Co roku w naszej szkole podtrzymuje się tradycje związane z Andrzejkami.

Dawniej w Wigilę Świętego Andrzeja wróżyły sobie wyłącznie panienki. Chciały dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż. Kawalerowie mieli swoje święto 24 listopada. Z zapytaniami o imię przeznaczonej im niewiasty udawali się do Świętej Katarzyny. Dziś chłopcy zrezygnowali z obchodzenia Katarzynek i wspólnie z dziewczętami bawią się 29 listopada. Uprzednio Andrzejki miały nieco inny charakter, więcej było w nich magii i wiary, że tego dnia przyszłość otwiera tajemnice. Obecnie stały się wesołym spotkaniem towarzyskim, dostarczającym wielu przeżyć i emocji, a przepowiednie traktowane są mniej serio, bardziej z przymrużeniem oka. W środę 27 listopada 2013 roku, w naszej szkole wróżyli sobie wszyscy uczniowie niezależnie od płci, na różne tematy. Najczęściej dotyczyły one uczuć, przyszłych zawodów, sytuacji materialnej czy postępów w nauce. Śmiechom i zabawie nie było końca. Wróżby odbywały się w „salonie wróżb” (świetlicy). Wróżono z soli, wosku, owoców i innych rekwizytów. Ponadto uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w zabawie andrzejkowej, która była ostatnią okazją do harców i kabały przed nadchodzącym adwentem. Wszyscy doskonale się bawili przy muzyce serwowanej przez dj-ki Elizę i Marlenę. Nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabawy czuwali wychowawcy klas i nauczyciele. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tej imprezy.