22.11.2016 r. odbyło się zebranie mieszkańców, na którym wybierano projekt budżetu obywatelskiego spośród czterech zgłoszonych propozycji.

Budżet obywatelski to kwota (w przypadku Kazimierza – 25 000 zł) przeznaczona na inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców i wybierane w drodze głosowania. Nasza szkoła w tym roku przygotowała własny projekt – zakup komputerów iMac z oprogramowaniem do obróbki graficznej, drukarki A3 oraz szkolenie dla nauczyciela. Podczas zebrania nasz projekt zaprezentowany został przez mamy – Joannę Stefańską i Agnieszkę Świderską oraz czterech uczniów 3 klasy gimnazjum – Michała Arbuza, Krystiana Pielaka, Kamila Synowca i Stasia Świderskiego. Chłopcy opowiedzieli o swoich zainteresowaniach oraz pokazali film, który sami nakręcili w ramach gzsTV. Zgromadzeni mieszkańcy byli pod wrażeniem filmu naszych uczniów oraz ich prezentacji, co wyrażali niejednokrotnie spontanicznymi brawami. Niestety nasz projekt zajął drugie miejsce i tym samym nie będzie zrealizowany. Od wygranego projektu dzieliło nas tylko 7 głosów… Wygrana inicjatywa dotyczy dofinansowania budowy chodników.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom, naszym absolwentom oraz wszystkim, którzy poświęcili swój czas, przyszli na głosowanie i poparli nasz projekt!