Deutsch Wagen Tour

Niezwykły dzień języka niemieckiego w naszej szkole.

11 września 2012 roku mieliśmy możliwość gościć przesympatyczną lektorkę języka niemieckiego przy Goethe Institut w Lublinie, panią Agnieszkę Żółkowską, która przyjechała na nasze zaproszenie. Pani Agnieszka przeprowadziła niekonwencjonalne lekcje języka niemieckiego w dwóch gimnazjalnych grupach. Dzięki różnorodnym metodom dydaktycznym, takim jak gry i zabawy ruchowe wszyscy wspaniale się bawili, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę oraz praktycznie stosując mowę naszych zachodnich sąsiadów. Wszyscy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach z lektorką. Było to dla nich niesamowite przeżycie, umożliwiające zdobycie nowych doświadczeń oraz poszerzające umiejętności językowe, tak potrzebne w dzisiejszym świecie.

Realizacja projektu „Deutsch Wagen Tour” ma za zadanie przyczynić się do wzrostu popularności języka niemieckiego w Polsce. Do naszej szkoły pani Agnieszka przyjechała na zaproszenie pani Moniki Pielak. Szkolna pracownia językowa wzbogaciła się również o wartościowe materiały dydaktyczne takie jak mapa Niemiec, kolorowe plakaty ze słownictwem, gry oraz quizy językowe.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli wziąć udział w projekcie także w przyszłym roku.