#GoBlue

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Polska, jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych propaguje 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, aby przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Oto one:

Dziecko ma prawo do:

– prawo do życia i rozwoju
– prawo do tożsamości
– wychowywania się w rodzinie,
– adopcji,
– oświaty i nauki,
– kultury, wypoczynku i rozrywki,
– ochrony zdrowia i opieki medycznej,
– wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
– godności, szacunku, nietykalności osobistej,
– dostępu do informacji,
– ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem
– prywatności, do wyrażania własnych poglądów
– równości,
Prawa socjalne dziecka:
– prawo do zabezpieczenia socjalnego,
– prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
– prawo do odpowiedniego standardu życia,
– prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W tym roku kolor niebieski, połączył wszystkich celebrujących ten dzień na świecie. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – przyłączyli się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażowali się w globalną akcję UNICEF #GoBlue.