Tak jak w latach ubiegłych na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole trwała akcja „Góra Grosza”, czyli zbiórka monet dla dzieci i młodzieży przebywających m.in. w domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W poszczególnych klasach odpowiedzialni za zbiórkę byli samorząd klasowy wraz z wychowawcą. W tym roku zebraliśmy 936,09 zł. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu akcji „Góra Grosza”.

Szkoła Podstawowa zebrała:

klasa IV – 124,29 zł.

klasa V – 167,67 zł.

klasa VI – 102,20

klasa IIa – 99,72

klasa IIb – 64,94

razem: 558,82 zł.

Gimnazjum zebrało:

klasa Ia – 29,42 zł.

klasa Ib – 78,28 zł.

klasa IIa – 39,52 zł.

klasa IIb – 62,90 zł.

klasa IIIa – 107,15 zł.

klasa IIIb – 60,00 zł.

razem: 377,27 zł.