Od 31 maja wszystkie klasy uczą się stacjonarnie w szkole według dotychczasowego planu lekcji.

4 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Cieszymy się, że wkrótce szkolne korytarze wypełnią się uczniowskim gwarem!