1 września 2020 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia – 31 grudnia 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna

1 lutego – 14 lutego 2021 r. – Ferie zimowe

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

25 – 27 maja 2021 r. – Egzamin ósmoklasisty
język polski: 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka: 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny: 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

25 czerwca 2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z § 5 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Dodatkowymi dniami wolnymi (dla uczniów klas I–VIII) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym są:

2 listopada 2020 r.
4 stycznia 2021 r.
5 stycznia 2021 r.
14 maja 2021 r.
25 maja 2021 r. – 27 maja 2021 r. (Egzamin ósmoklasisty)
4 czerwca 2021 r.

Zobacz także harmonogram spotkań z rodzicami