1 września 2022 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna

16 – 29 stycznia 2023 r. – Ferie zimowe

6 – 11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

23 czerwca 2023 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.Ferie letnie


Dodatkowe dni wolne

Zgodnie z § 5 ust. 1, 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Dodatkowymi dniami wolnymi (dla uczniów klas I–VIII) od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym są:

21 – 22 października 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
24 – 26 maja 2022 r.
17 czerwca 2021 r.

Zobacz także: Harmonogram spotkań z rodzicami