2 września 2019 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna

13 – 26 stycznia 2020 r. – Ferie zimowe

21 – 23 kwietnia 2019 r. – Egzamin ósmoklasisty
język polski: 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka: 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny: 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020 r.– Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym są:

Data Rodzaj klasy, której dotyczą dni wolne Uwagi
14 X 2019 r. SP Dzień Edukacji Narodowej
31 X 2019 r. SP
21 IV 2020 r. Klasy IV-VII Egzamin ósmoklasisty
22 IV 2020 r. Klasy IV-VII Egzamin ósmoklasisty
23 IV 2020 r. Klasy I-VII Egzamin ósmoklasisty
15 V 2020 r. SP
12 VI 2020 r. SP