2 września 2019 r. – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna

13 – 26 stycznia 2020 r. – Ferie zimowe

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna

16 – 18 czerwca 2020 r. – Egzamin ósmoklasisty
język polski: 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka: 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny: 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

26 czerwca 2020 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. – Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym są:

Data Rodzaj klasy, której dotyczą dni wolne Uwagi
14 X 2019 r. SP Dzień Edukacji Narodowej
31 X 2019 r. SP
12 VI 2020 r. SP
16 VI 2020 r. SP Egzamin ósmoklasisty
17 VI 2020 r. SP Egzamin ósmoklasisty
18 VI 2020 r. SP Egzamin ósmoklasisty