Kiedy Myślę Ojczyzna…

17 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Patriotycznej,, Kiedy myślę Ojczyzna…”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej i Gimnazjów mieszczących się na terenie gminy Kazimierz Dolny. Na nasze zaproszenie odpowiedziała jedna szkoła – Gimnazjum w Cholewiance za co składamy serdeczne podziękowania. Pomysł konkursu zrodził się we wrześniu. Został zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez uczennice klasy III B Gimnazjum :
Agatę Mokijewską, Natalię Pyskę i Dorotę Rodzik pod opieką pani Iwony Majewskiej. Celami konkursu były : uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, popularyzowanie literatury o tematyce patriotycznej, zachęcenie do kształtowania poczucia silnej więzi edukacyjnej, społecznej i kulturowej, z własnym narodem z jego historią, tradycją i wartościami, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz rozbudzanie wrażliwości na słowo poetyckie. Uczestników konkursu oceniało Jury w składzie: pani Wiesława Rozłowska, emerytowany nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i pani Anna Piłat kierownik Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym. Kryteriami oceny były : dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej: Zuzanna Celej, Wiktoria Pałka, Mauro Peirs, Julia Stelmach, Emilia Sypuła, Jakub Walewski, Amelia Włodek. Zwycięzcy i wyróżnieni w powyższej kategorii:
I miejsce – Mauro Peirs,,Oblicze Ojczyzny” Tadeusz Różewicz opiekun p. Iwona Majewska
II miejsce –Wiktoria Pałka,, Przechodniu, powiedz Polsce” Ewa Szelburg-Zarembina opiekun p. Iwona Majewska
III miejsce –Amelia Włodek,,Taki kraj” Jan Pietrzak opiekun p. Wioletta Markowska
Wróżnienie : Julia Stelmach za prezentację wiersza,, Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej opiekun p. Iwona Majewska
Uczestnicy kategorii klasa VII Szkoły Podstawowej II i III Gimnazjum: Patrycja Oroń, Julia Stefanek, Liliana Lewandowska- Gimnazjum w Cholewiance, Martyna Szajnoga- Gimnazjum w Cholewiance, Natalia Celej, Jakub Kalinowski,
Dominika Koral, Alicja Piłat. Nagrodzeni w tej kategorii wiekowej:
I miejsce –Martyna Szajnoga,, Polska” Antoni Słonimski opiekun p. Joanna Bartoś
II miejsce –Alicja Piłat,,Elegia o … chłopcu polskim” K.K. Baczyński opiekun p. Edyta Podrażka
III miejsce –Julia Stefanek,, Elegia o … chłopcu polskim” K.K. Baczyński opiekun p. Iwona Majewska
Wyróżnienia:
Natalia Celej,, Elegia o … chłopcu polskim” K.K. Baczyński opiekun p. Edyta Podrażka
Jakub Kalinowski,, Hymn do miłości ojczyzny” Ignacy Krasicki opiekun p. Iwona Majewska
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i gratulujemy !!!