Szkoła uczestniczy w testowaniu innowacyjnego narzędzia z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu realizowanego przez Lech Consulting Sp. z o.o., pt. „Kotwice kariery”.

Firma LECH CONSULTING Sp. z o.o. z Lublina realizuje innowacyjny projekt pt: „Kotwice kariery” adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych w całej Polsce. W ramach tego projektu doradcy zawodowi będą testować narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczne wśród zdolnych i oporujących uczniów gimnazjum na terenie 10 województw także z terenów Województwa Lubelskiego.

Narzędzie diagnostyczne w sposób kompleksowy odnosi się do potencjału ucznia zdolnego mierząc zarówno sferę poznawczą, wartości i osobowość (predyspozycje, w tym autonomię i zainteresowania). Narzędzie jak i materiały metodyczne odnoszą się do koncepcji rozwoju zawodowego E. Scheina.

Narzędzie zostało stworzone przez doradców zawodowych i psychologów zdolności współpracujących z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, spotkało się z pozytywnym odbiorem specjalistów z Ośrodka Rozwoju Edukacji i Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Usługa realizowana będzie w ramach pod działania 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”POKL.

Termin realizacji: od listopada 2014 roku do kwietnia 2015 roku.

Do projektu zakwalifikowano 12 uczniów Gimnazjum. Zajęcia z doradcą w Gimnazjum rozpoczęły się 2 grudnia 2014 roku.