Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2020 roku odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rozpoczęły się mszą świętą w farze z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i pocztów sztandarowych kazimierskich organizacji kombatanckich AK oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, którego sztandarem opiekuje się nasza szkoła. Pod pomnikiem upamiętniającym akcję rozbicia przez mjr. Zaporę posterunku Milicji Obywatelskiej w 1945 r. złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystości zakończyło wspólne odśpiewanie Marszu Zaporczyków.