Obchody Światowego Dnia Ziemi

Dnia 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.

Uczniowie klas I-III SP świętowali bawiąc się w podchody w kazimierskich wąwozach. W czasie marszu obserwowali przyrodę, słuchali jej odgłosów i wdychali wiosenne zapachy kwitnących krzewów i drzew. Po drodze znajdowali zadania, które musieli wykonać. Po marszu grupy odwiedzały kazimierską bibliotekę, w której pani Ula przypomniała uczniom informacje na temat obchodzonego święta. Na zakończenie każda grupa uczniów wykonała pracę plastyczną pt. „Łąkowa mandala”.