Ogłoszenie

Prosimy Rodziców i Uczniów o sprawdzanie wiadomości oraz zadań domowych w e-dzienniku.

Nauczyciele będą zamieszczali propoozycje do samodzielnej nauki w domu.