W Kazimierzu Dolnym po raz kolejny uczczono  pamięć mjr Zapory i jego oficerów. Uroczystości z udziałem „Zaporczyków” odbyły się w niedzielę 13 marca 2016 roku.

W uroczystościach uczestniczyli „Zaporczycy”, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Władz Samorządowych z Burmistrzem Kazimierza Dolnego na czele, mieszkańcy i liczne grono gości. Gminny Zespół Szkół reprezentowały Poczty Sztandarowe, uczniowie oraz nauczyciele. Dzień Żołnierzy Wyklętych rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Farze, którą celebrował ks. proboszcz Tomasz Lewniewski, a zakończył u stóp Klasztoru Ojców Franciszkanów złożeniem wieńców pod tablicą upamiętniającą żołnierzy polskiego podziemia.