Organizatorzy konkursu

Parafia świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

Cele

  • Rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej oraz rozwój talentów u uczniów klas I-VIII i oddziałów przedszkolnych.
  • Pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

Techniki i format pracy

Praca przestrzenna z wykorzystaniem różnych metod i pomysłów na wykonanie różańca np. z orzechów, kasztanów, żołędzi, fasolki, jarzębiny, kukurydzy itp.

Zasady konkursu

Uczestnicy wykonują prace zgodnie z hasłem: „Mój rodzinny różaniec”

Konkurs będzie przebiegał kategorii wiekowej: I-VIII SP i oddziały przedszkolne.

Warunki konkursu

  1. Kryteria oceny prac: Jury powołane przez organizatorów konkursu przy ocenie będzie brać pod uwagę: poprawność różańca, estetykę wykonania, pomysłowość, włożony wkład pracy
  2. Podpisane prace należy dostarczyć katechetom do dnia 13.10.2022 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu: 25.10.2022 r.
  4. Na laureatów konkursu czekają nagrody i dyplomy.
  5. Wykonane różańce zostaną zaprezentowane na wystawie w kościele parafialnym.