Rajd Adalbertowy 2019

Od 30 lat odbywają się organizowane przez kazimierski oddział PTTK rajdy piesze po terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Park krajobrazowy w tym roku obchodzi 40-lecie swojego istnienia.
W tym roku udział w nim wzięło 300 młodych turystów, którzy wyruszyli na kilkanaście tras pieszych i rowerowych. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.
Rajd rozpoczął się od wspomnienia wieloletniego współorganizatora imprezy zmarłego rok temu przewodnika turystycznego Ryszarda Bałabucha. Minutą ciszy uczczono również pamięć ofiar Katynia.

Podczas tegorocznej edycji wspominano również jego inicjatora Pana Wojciecha Piądłowskiego, nauczyciela fizyki od imienia którego pochodzi nazwa rajdu Adalbertowy czyli Wojciechowy.
To możliwość przejścia szlaków oraz sprawdzenia oznakowania – mówił komandor dr Andrzej Pawłowski – ale też możliwość zaszczepienia w młodych ludziach pasji do wędrówki.
Rajd jest również inauguracją nowego sezonu turystycznego.
To nasza najważniejsza impreza, jaką organizujemy jako PTTK w Kazimierzu razem z zaprzyjaźnionymi kołami – mówi Marcin Pisula, nauczyciel historii- opiekun szkolnego koła PTTK – Spotykamy się na szlakach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, aby poznawać piękno naszej małej ojczyzny.

Rajd zwieńczył konkurs krajoznawczy, w którym w grupie uczniów starszych zwyciężyła Julia Stefanek z kl. VIII, a wśród młodszych najlepszą okazała się Zuzanna Pielak z klasy V b.