W ramach zajęć Edukacja dla bezpieczeństwa, uczniowie klas trzecich gimnazjum poznawali zasady udzielania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

Udzielenie pomocy w przypadku zaburzeń podstawowych czynności życiowych człowieka, wymaga znajomości elementarnych zasad postępowania w miejscu zdarzenia oraz wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i rozpoznawania obrażeń. Wykwalifikowany ratownik medyczny z drużyny WOPR nr 2 z Kazimierza Dolnego Pan Kamil Seroka, dzielił się swoją wiedzą i umiejętnościami z tego zakresu. Uczniowie mieli również możliwość wykonywania prawidłowej resuscytacji na specjalnie do tego celu przygotowanym manekinie (fantomie).

Pokaz resuscytacji w wykonania Pana Kamila Seroki możesz zobaczyć tutaj: https://youtu.be/uDyabRCDrt8