Obowiązek informacyjny – Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym – 115 KB, PDF

Klauzula informacyjna – 109 KB, PDF

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego – 2 MB, PDF

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego – 4 MB, PDF

Załącznik nr 1 – 3 MB, PDF
Wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego

Załącznik nr 2 – 2 MB, PDF
Ewidencja udostępnionych nagrań z monitoringu

Załącznik nr 3 – 1 MB, PDF
Oświadczenie