W tym roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu czytelniczego READ ON. Projekt ten powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytanie książek w języku angielskim.

Jest on organizowany przez wydawnictwo Oxford University Press i jest skierowany do dzieci w wieku 10-13 lat uczących się języka angielskiego. W naszej szkole projekt ten będzie realizowany przez cały 2017 rok.

Ideą projektu jest zachęcanie do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka. Uczniowie z klasy przystępującej do projektu otrzymują do dyspozycji zestaw 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce dostosowanej do podstawy programowej w klasach 4-6 oraz na odpowiednim poziomie językowym. Uczniowie są zachęcani do przeczytania w ciągu roku szkolnego jak największej liczby książek i dzielenia się swoimi wrażeniami i opiniami na ich temat wykonując różnorodne zadania i projekty.

Projekt READ ON w Polsce został przygotowany w oparciu o doświadczenia z Włoch, gdzie podobny projekt jest prowadzony pod patronatem British Council i Ambasady Wielkiej Brytanii w Rzymie. W tym roku był nominowany do prestiżowej nagrody ELTons 2016 w kategorii local innovation. Do tej pory wzięło w nim udział 1300 nauczycieli i 40000 uczniów.

Liczymy na to, że czytanie w języku angielskim sprawi naszym uczniom ogromną satysfakcję i będzie ciekawym doświadczeniem. O poczynaniach w ramach projektu READ ON, jak również o wynikach czytelnictwa będziemy informować na bieżąco.