„Rozśpiewana przerwa” to akcja zorganizowana przez Liderów Animacji Muzycznej.

Akcja ma na celu popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży ze wszystkimi aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, propagowanie wartości patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego oraz ukazanie roli pieśni patriotycznej w historii narodu polskiego. Akcję objęła patronatem Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz.