21 listopada 2014 roku odbyło się ślubowanie klasy I a, której wychowawczynią jest p. Grażyna Kozieł.

W poczet uczniów Szkoły Podstawowej zostało przyjętych 18 uczniów w tym 8 sześciolatków. Uczniowie z wielką tremą pokazali czego nauczyli się przez trzy miesiące pobytu w szkole. Pięknie recytowali, śpiewali piosenki i odpowiadali na pytania, które zadawały im „duszki” tej szkoły. To właśnie duszki wraz z rodzicami i starszymi kolegami zdecydowały, że pierwszaki zasłużyły na miano uczniów tej szkoły. Potem nastąpił moment ślubowania i pasowania na ucznia. Pan dyrektor Jerzy Arbuz dokonał pasowania przy pomocy dużego pióra. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy a pan dyrektor wręczył im legitymacje szkolne. Rodzice przygotowali małym uczniom prezenty i poczęstunek. Ten dzień na długo zostanie w pamięci naszych bohaterów.