15 i 16 marca uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli udział w spektaklach profilaktycznych w wykonaniu teatru „Kurtyna” z Krakowa. W spektaklach poruszono tematy profilaktyki, cyberprzemocy oraz depresji.

Dziękujemy Radzie Rodziców za możliwość uczestnictwa w przedstawieniach.