Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasistów.

30 maja 2014 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie szóstej klasy naszej szkoły uzyskali średni wynik na poziomie 27,6 pkt. Jest to wynik wyższy od wyniku uzyskanego przez Gminę (26,2 pkt.), wyższy od wyniku uzyskanego w powiecie, województwie, a także od wyniku ogólnopolskiego który wyniósł odpowiednio 25,8 pkt. Najwyższy wynik w klasie szóstej Szkoły Podstawowej to 37 na 40 możliwych do zdobycia punktów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawiła skalę staninową wyników sprawdzianu dla szkół. Według tej dziewięciostopniowej skali wynik Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzu Dolnym mieści się w siódmym staninie i określany jest jako „wysoki”.