21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji.

Poniżej prezentujemy wiersz pani Lidii Drużynowicz, który dzisiaj dla nas wybrała.

Poetka przebywa obecnie w naszym miasteczku.

Życie toczy się dalej
pulsuje i pęcznieje.
Wszyscy w nim grają
scherzo.
Życie to szopka.
Szopka to tylko chwila
Ogromnego
Teatru
Serce.

Життя іде,
пульсує і бринить.
В нім кожен відбуває
скерцо.
Життя – вертеп.
Вертеп – то тільки мить
Великого
Театру
Серця.


Zapraszamy do zapoznania się z jej twórczością.
http://maysterni.com/user.php?id=3176