Informujemy, że nasza szkoła realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Całkowita wartość zadania: 5000 zł
Wartość dofinansowania: 4000 zł
Wkład własny: 1000 zł

Otrzymane przez szkołę środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nowych książek. W ramach Programu będą realizowane liczne działania promujące czytelnictwo.

Lista zakupionych książek

Lista zakupionych książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

O programie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o programie – nprcz.pl