Erasmus+ / Poznajemy kraje partnerskie z programu Erasmus+


30 stycznia 2020 roku odbył się apel dla klas IV- VIII pt. „Poznajemy kraje partnerskie z programu Erasmus +”.

Podczas apelu uczniowie Marta Kulczyńska, Milena Czerska, Małgorzata Górecka, Alicja Księska i Jan Niezabitowski przygotowali prezentację dotyczącą Włoch, Portugalii, Turcji i Rumunii.

Po przedstawieniu prezentacji uczniowie zadawali pytania widowni sprawdzające zapamiętane informacje.

Drugą częścią apelu była prezentacja zdjęć z wyjazdu do Turcji połączona z opowiadaniem jak wygląda edukacja w tym kraju.

Na zakończenie wymieniono nazwiska uczniów, którzy zakwalifikowali się do programu i będą brali udział w wyjazdach do partnerskich krajów.

Nad całością przedsięwzięcia czuwała pani Magdalena Saran.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji!