V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej

„Duch Święty posyła nas” – pod takim hasłem 8 czerwca 2019 r. odbył się w Pliszczynie V Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej.

W spotkaniu wzięło udział ponad 400 dzieci wraz z animatorami, rodzicami i duszpasterzami. Naszą Parafię reprezentowały dzieci z Ogniska Misyjnego z Gminnego Zespołu Szkół  w Kazimierzu Dolnym z s. Magdą.

Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił biskup metropolita lubelski Stanisław Budzik. Przywołując postacie św. Pawła i św. Jadwigi Królowej biskup zwrócił uwagę, że święci uczą nas, że każda sytuacja jest dobra, aby czynić dobro i głosić Ewangelię z radością i zapałem.   – Nie oczekujmy na lepsze czasy ani na mocniejsze wiatry, bo tu i teraz Chrystus kieruje do nas swoje wezwanie, a Duch Święty nas posyła – powiedział podczas homilii

Do kongresowego spotkania dzieci z ognisk i grup misyjnych przygotowywały się pilnie przez cały rok. Na dowód swojego zaangażowania przywiozły latawce – symbol lekkości, lotności i podatności na moc i działanie Ducha Świętego. Prace dzieci można było podziwiać na kongresowej wystawie, a najciekawsze zostały nagrodzone.

Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami – m.in. z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej, o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso i o. Mariuszem Bartuzi ze Zgromadzenia Ojców Białych, a także s. Anafridą Biro i innymi siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Białych. Na spotkaniu były również przedstawicielki sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – s. Katarzyna Murawska FMM i p. Anna Sobiech.

Podczas krótkiej katechezy animatorki z sekretariatu krajowego PDMD wprowadziły uczestników spotkania w program papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Misyjność zaczyna się od przyjęcia żywego słowa kochającego Boga Ojca – przekonywała s. Katarzyna Murawska FMM. To moc Jego miłości uzdalnia nas do bycia misjonarzami dla ludzi na całym świecie, a Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci daje nam w tej misji nieograniczony „zasięg”. Modlitwa 5 palców papieża Franciszka to sposób, by modlitwą ogarnąć cały świat, a przez uczynki miłosierdzia i uczestnictwo w PDMD dzielić się „chlebem i wiarą” z dziećmi całego świata.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy kongresu otrzymali małe książeczki z modlitwą papieża Franciszka oraz symboliczną „łapką”, która będzie im przypominać o Bożej miłości, o mocy modlitwy i radości misyjnego zaangażowania.