Uczniowie klasy pierwszej byli w Muzeum koguta i kazimierskich tradycji kulinarnych w piekarni Sarzyński.

Dzieci  poznały legendę o kazimierskim kogucie i sposób  wyplatania koguta z ciasta, wzięły udział w warsztatach wyplatania kogutów.