3 września odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 organizowana w naszej szkole przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele farnym pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja, którą celebrował ks. Abp Stanisław Budzik. Po Mszy Św. nastąpiło złożenie kwiatów przy pomniku majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora” i przemarsz przy dźwiękach orkiestry dętej do Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 1.

Na dziedzińcu dyrektor szkoły Pan Janusz Raczkiewicz przywitał wszystkich zaproszonych gości, dzieci, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców Kazimierza Dolnego. Następnie zaprosił do wspólnego przecięcia wstęgi parlamentarzystów:

 • Pana Krzysztofa Głuchowskiego,
 • Pana Włodzimierza Karpińskiego,
 • Panią Joannę Muchę,
 • Pana Lecha Sprawkę,
 • Pana Krzysztofa Szulowskiego,
 • Pana Tomasza Zielińskiego,

oraz:

 • Pana Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego,
 • Panią Teresę Misiuk – Lubelskiego Kuratora Oświaty,
 • Pana Andrzeja Pisulę – Burmistrza Kazimierza Dolnego,
 • Pana Grzegorza Dunię – byłego burmistrza,
 • Pana Piotra Guza – Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 • Pana Jerzego Arbuza, byłego dyrektora GZS,
 • przedstawiciela uczniów – Liwię Jeżewską, uczennicę kl. III A gimnazjum,
 • Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Alinę Szydłowską.

Ks. Abp Stanisław Budzik poświęcił odnowioną szkołę oraz krzyże do sal lekcyjnych i pobłogosławił zebranych. Do nauczycieli zwrócił się słowami, aby potrafili w nauczaniu włączyć ludzką mądrość i ewangeliczną prawdę, aby wszyscy uczniowie i nauczyciele strzegli prawdziwej wiary i potrafili ją wyznawać życiem, aby uczniowie znajdowali w nauczycielach Chrystusa– Mistrza i ubogaceni ludzką i bożą mądrością byli gotowi nieść innym światło i pomoc.

Główne uroczystości odbyły się w auli szkoły. Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, powitała wszystkich zgromadzonych według urzędów i godności i odczytała list od Minister Edukacji Pani Anny Zalewskiej skierowany do uczniów i nauczycieli Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym.

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, podkreślił, że budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym, to wzorcowy przykład współpracy administracji rządowej i samorządowej, zaznaczył, że z rezerw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pochodziło prawie 20 mln złotych, bez których inwestycja nie byłaby możliwa. Podkreślił również współpracę państwa i kościoła. Życzył wszystkim udanego roku szkolnego a na ręce dyrektora ofiarował w prezencie globus, aby dzieci wiedziały, dokąd jechać na wakacje.

Burmistrz Pan Andrzej Pisula przybliżył historię wybuchu i odbudowy szkoły, podziękował wszystkim zaangażowanym, którzy pomogli w tym trudnym przedsięwzięciu: parlamentarzystom, rządowi radnym oraz tym, którzy „przygarnęli” szkołę po wybuchu: ks. Tomaszowi Lewniewskiemu, proboszczowi kazimierskiemu za gościnę na plebanii; Starostwu Powiatowemu w Puławach oraz Panu Teodorowi Józefackimu – dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza, Pani Marzenie Sypule – dyrektor SP nr 2 w Kazimierzu Dolnym z siedzibą w Dąbrówce. Podkreślił, że pomimo bardzo trudnych warunków, w jakich podczas tych 7 lat uczyły się dzieci, osiągały one bardzo dobre wyniki w nauce. Wyraził nadzieję, że w tak wspaniałym nowym budynku dzieci będą osiągały jak najlepsze wyniki w nauce a nowoczesna szkoła pozwoli im na dalszy rozwój w komfortowych warunkach.

Po oficjalnych przemówieniach oddano głos najważniejszym uczestnikom uroczystości – dzieciom i młodzieży, którzy wystąpili z programem artystycznym pt. „Wczoraj i dziś w nowej szkole”, pod kierunkiem nauczycieli GZS w Kazimierzu Dolnym.

Scenariusz części artystycznej nawiązywał do wydarzeń historycznych m.in. stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, historii i tradycji szkoły. Słowa wdzięczności skierowano do nauczycieli i pracowników, którzy odcisnęli swój ślad na trwałe w sercach i umysłach starszych koleżanek i kolegów, dzięki którym uczyli się w „starej” szkole.

Przedstawiciele uczniów wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej szkoły. Deklarowali, godnie ją reprezentować, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dbać o jej dobre imię i szanować wspólne dobro, aby służyło im i przyszłym pokoleniom.

Akademię uświetnił chór szkolny przy akompaniamencie Pana Sławomira Doraczyńskiego i Pana Jerzego Kuny.

Po części artystycznej, zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nowoczesny budynek i obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję – Szkolną Izbę Pamięci.

Dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie uroczystości uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom.

Z nowym rokiem szkolnym życzymy sukcesów wszystkim uczniom, aby zdobywanie wiedzy, poznawanie świata, zawiązywanie i podtrzymywanie szkolnych przyjaźni było dla Was przyjemnością w nowej pięknej szkole a rodzicom, aby byli dumni z osiągnięć swoich dzieci.

Fotografie : M. Stachyra- Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym