2 kwietnia 2014 roku rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla klas IV – VI pt.„Wszystkie kolory recyklingu”.

Organizatorami konkursu były panie Iwona Budnik i Lucyna Kowalczyk. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce Anna Boroch kl. V

II miejsce Adrian Bieniek kl. V

III Klaudia Borowiec kl. V

Jury przyznało również wyróżnienia dla:

Doroty Rodzik z kl. V

Agaty Mokijewskiej z kl. V

Łukasza Nowakowskiego z kl. IV

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.